Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Sjekk reseptene dine

2. august 2019 kl. 13:45

Du kan sjekke dine resepter på denne linken; mine resepter, eller ringe apoteket før du ringer legekontoret.

På denne måten får du bedre kontroll over reseptene dine. 

Har du aktiv e-resept trenger du ikke å ta kontakt med legekontoret for å få påfyll. Ta kontakt direkte med apoteket.